Ubezpieczenia

Generali Polska…

…jest częścią Grupy Generali, jednej z największych grup finansowo-ubezpieczeniowych, która od ponad 190 lat jest synonimem bezpieczeństwa i innowacyjności, zaspokajając zróżnicowane i wciąż zmieniające się potrzeby milionów Klientów na całym świecie.

W Polsce Grupa Generali obecna jest od 1998 r. Stale buduje swoją siłę stawiając na zdywersyfikowany model biznesowy oparty na trzech kluczowych obszarach: ochronie majątku i życia Klientów indywidualnych, zarządzaniu oszczędnościami emerytalnymi oraz ubezpieczeniach korporacyjnych.

Generali stawia na długoterminową współpracę z Klientami kompleksowo chroniąc to, co najcenniejsze, na każdym etapie ich życia i rozwoju. Generali obserwując światowe trendy buduje ubezpieczenia przyszłości poprzez odpowiednie dostosowywanie się do zmian, które dotykają naszych Klientów i partnerów biznesowych każdego dnia.

Działalność w Polsce w zakresie ubezpieczeń Generali prowadzi między innymi poprzez spółki:

 • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie współpracując z GENERALI w swojej ofercie posiada następujące produkty:

 • Agro Ekspert

Karta produktu - Generali Agro Ekspert

OWU_Agro_Ekspert_22_09

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Agro_Ekspert

 • Generali Agro Firma

Karta produktu - Generali Agro Firma_22_10

OWU Agro Firma

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Agro_Firma_21_03

 • Generali FLOTA

1. Karta produktu Generali Flota_od 20.01.2022

1. Ustandaryzowany dokument Generali Flota_od 30.07.2021

3. Tabela uszczerbków OWU Generali Flota_od 20.01.2022

8. OWU Generali Flota_od 20.01.2022

 • Generali Gospodarstwo Rolne

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii_22_05(1)

Karta produktu_Generali Gospodarstwo Rolne_22_14

OWU_OZE_22_04

Ustandaryzowany_dokument_Generali Gospodarstwo Rolne_22_06

 • Generali Konie

Karta produktu - Konie_22_10

OWU_Konie_22_07

Ustandaryzowany_dokument_Ubezpieczenie_Koni_21_04

 • Generali produkcja zwierzęca

Karta produktu Generali Produkcja Zwierzęca_22_05

OWU _Produkcja Zwierzęca_22_05

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Produkcja_Zwierzęca_21_04

 • Generali z myślą o domu i rodzinie

Karta produktu Generali, z my l o domu i rodzinie - obowi zujaca od 20.01.2022

OWU Generali, z my l o domu i rodzinie - obowi zuj ce od 20.01.2022

 • Generali z myślą o aucie

Karta produktu Generali OC

Karta produktu Generali, z my l o aucie (obowi zuj ca od 23.06.2022)

Karta produktu rzeczy osobiste od rabunku

OWU Generali, z my l o aucie (obowi zuj ce od 23.06.2022)

 • Generali z myślą o firmie

Karta produktu Assistance windykacyjny - obowi zuj ca od 22.09.2022 r.

Karta produktuGenerali, z my l o firmie - obowi zuj ca od 22.09.2022

Karta uzupe niaj ca Generali, z my l o firmie - obowi zuj ca od 22.09.2022 r.

OWU Generali, z my l o firmie - obowi zuj ce od 22.09.2022 r.

 • Generali z myślą o NNW (grupowe)

Karta produktu Grupowego Ubezpieczenia NNW - obowi zujaca od 20.01.2022

OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW - obowi zuj ce od 20.01.2022

 • Generali z myślą o NNW (indywidualne i dziecko)

Karta produktu Generali NNW Indywidualne - obowi zuj ca od 21.07.2022

OWU Generali, z my l o NNW wraz z za cznikami - obowi zuj ce od 21.07.2022

 • Generali z myślą o OZE

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii_22_05(2)

OWU_OZE_22_04(1)

Ustandaryzowany_dokument_OZE_21_03

 • Generali z myślą o podróży

Karta produktu Generali, z my l o podró y (obowi zuj ca od 23.06.2022)

OWU Generali, z my l o podró y (obowi zuj ce od 23.06.2022)

 • Generali z myślą o życiu PLUS

GPR_Concordia_BA_Karta_Produktu_15.12.2022

OWU Generali, z my l o yciu PLUS_15.12.2022

 • Życie Komfort

Dok_zawierajacy_kluczowe_inf_ZK-1 (2) (1)

Karta produktu Życie Komfort 22_01 (3)

OWU Zycie Komfort_20.01.2022

 • Reklamacje

Formularz reklamacji

Instrukcja post powania w przypadku zg oszenia reklamacji przez klienta Generali TU

Załączniki


Karta produktu - Generali Agro Ekspert

OWU_Agro_Ekspert_22_09

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Agro_Ekspert

Karta produktu - Generali Agro Firma_22_10

OWU Agro Firma

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Agro_Firma_21_03

1. Karta produktu Generali Flota_od 20.01.2022

1. Ustandaryzowany dokument Generali Flota_od 30.07.2021

3. Tabela uszczerbków OWU Generali Flota_od 20.01.2022

8. OWU Generali Flota_od 20.01.2022

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii_22_05(1)

Karta produktu_Generali Gospodarstwo Rolne_22_14

OWU_OZE_22_04

Ustandaryzowany_dokument_Generali Gospodarstwo Rolne_22_06

Karta produktu - Konie_22_10

OWU_Konie_22_07

Ustandaryzowany_dokument_Ubezpieczenie_Koni_21_04

Karta produktu Generali Produkcja Zwierzęca_22_05

OWU _Produkcja Zwierzęca_22_05

Ustandaryzowany_dokument_Generali_Produkcja_Zwierzęca_21_04

Karta produktu Generali, z my l o domu i rodzinie - obowi zujaca od 20.01.2022

OWU Generali, z my l o domu i rodzinie - obowi zuj ce od 20.01.2022

Karta produktu Generali OC

Karta produktu Generali, z my l o aucie (obowi zuj ca od 23.06.2022)

Karta produktu rzeczy osobiste od rabunku

OWU Generali, z my l o aucie (obowi zuj ce od 23.06.2022)

Karta produktu Assistance windykacyjny - obowi zuj ca od 22.09.2022 r.

Karta produktuGenerali, z my l o firmie - obowi zuj ca od 22.09.2022

Karta uzupe niaj ca Generali, z my l o firmie - obowi zuj ca od 22.09.2022 r.

OWU Generali, z my l o firmie - obowi zuj ce od 22.09.2022 r.

Karta produktu Grupowego Ubezpieczenia NNW - obowi zujaca od 20.01.2022

OWU Grupowego Ubezpieczenia NNW - obowi zuj ce od 20.01.2022

Karta produktu Generali NNW Indywidualne - obowi zuj ca od 21.07.2022

OWU Generali, z my l o NNW wraz z za cznikami - obowi zuj ce od 21.07.2022

Karta produktu - Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii_22_05(2)

OWU_OZE_22_04(1)

Ustandaryzowany_dokument_OZE_21_03

Karta produktu Generali, z my l o podró y (obowi zuj ca od 23.06.2022)

OWU Generali, z my l o podró y (obowi zuj ce od 23.06.2022)

GPR_Concordia_BA_Karta_Produktu_15.12.2022

OWU Generali, z my l o yciu PLUS_15.12.2022

Dok_zawierajacy_kluczowe_inf_ZK-1 (2) (1)

Karta produktu Życie Komfort 22_01 (3)

OWU Zycie Komfort_20.01.2022

Formularz reklamacji

Instrukcja post powania w przypadku zg oszenia reklamacji przez klienta Generali TU