Szybkie przelewy SORBNET

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie oferuje swoim klientom realizacje zleceń płatniczych za pośrednictwem systemu SORBNET. System SORBNET umożliwia dokonywanie błyskawicznej transakcji na dowolną kwotę, dzięki niemu środki na rachunek odbiorcy z innego banku trafią nawet w 1 godzinę.

Zlecenia płatnicze za pośrednictwem systemu Sorbnet:

  • są bezpieczne, gdyż wykonywane są za pośrednictwem systemu rozliczeniowego prowadzonego przez NBP,
  • działają jak przelewy standardowe ale z pominięciem bankowych sesji przychodzących i wychodzących,
  • nie posiadają ograniczenia kwotowego (za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne),
  • przyjmowane są do realizacji w placówkach Banku w dni robocze w godz. 8.00 - 14.00, (składając dyspozycję polecenia przelewu należy podać sposób realizacji przelewu - wpisując słowo "SORBNET"),
  • realizowane są tylko w złotówkach.

Za pośrednictwem systemu Sorbnet nie mogą być realizowane:

  • płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
  • płatności na rzecz organów podatkowych

Koszt wykonania przelewu jest płatny. Opłata za przelew SORBNET wykonany zawarta jest w Taryfie Prowizji i Opłat.