Korzystne opłaty od wpłat

Korzystne opłaty od wpłat

Bank Spółdzielczy w Krotoszynie NIE POBIERA OPŁAT od wpłat gotówkowych z tytułu:

  • Wpłaty za czynsz na rzecz Krotoszyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Opłaty skarbowej na rzecz Urzędu Miejskiego w Krotoszynie, Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach i Urzędu Miejskiego w Zdunach
  • Podatków i pozostałych wszelkich wpłat na rzecz Urzędu Miejskiego w Kobylinie, Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach i Urzędu Miejskiego w Zdunach
  • Wszelkich wpłat na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Kobylin, Miasta Sulmierzyce i Gminy Zduny
  • Składek członkowskich na rzecz Związku Spółek Wodnych w Krotoszynie
  • Wpłat na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowego i Kanalizacyjnego Sp. z. o. o. w Zdunach

POZOSTAŁE opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone w innych bankach min 6,00 zł.

Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach naszego Banku.