Aktualne kursy walut: 24.07.2024 r.

Kupno
Sprzedaż
EUR
4.1841
4.4434
USD
3.8630
4.0565
GBP
4.9914
5.2410

Sprawdź pełne notowanie »

Kredyt płynnościowy

dodano: 2023-07-25

Kredyt płynnościowy – kredyt na utrzymanie płynności finansowej przez producentów rolnych – symbol UP

Kredyt udzielany producentom rolnym w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Na co?
Kredyt może być udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przed producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do utrzymaniu płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

 1. kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
 2. nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
 3. paliwa na cele rolnicze,
 4. inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
 5. matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
 6. materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
 7. pasz objętościowych,

Dla kogo?
O kredyt możesz się ubiegać, jeżeli jesteś producentem rolnym oraz:

 • osobą fizyczną (z wyłączeniem emerytów i rencistów mających ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • osobą prawną
 • jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Ile?
Kwota kredytów udzielonych producentowi rolnemu nie może przekroczyć kwoty:

 • 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych
 • 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych
 • 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

Dodatkowe warunki:
Nie jest wymagany wkład własny. Okres karencji w spłacie kredytu, który liczy się od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty pierwszej raty kapitału określonej w umowie kredytu, nie może przekroczyć 2 lat. Pomoc w formie dopłat do oprocentowania kredytu może być stosowana w okresie kredytowania, ale przez okres nie dłuższy niż:

 • 36 miesięcy w przypadku kredytów do 100 000 zł
 • 48 miesięcy w przypadku kredytów do 200 000 zł
 • 60 miesięcy w przypadku kredytów do 400 000 zł

licząc od daty zawarcia umowy kredytu.

Najważniejsze korzyści:

 • oprocentowanie płacone przez Kredytobiorcę wynosi 2%, pozostała część dopłaca ARiMR
 • prowizja tylko 0,5% kwoty udzielonego kredytu
 • brak rozliczania wydatkowania

Nie czekaj. Dowiedz się więcej!

Szczegółowe informacje w naszych placówkach.